szállítószalag

Transport i ugradnja sendvič panela je otežan i spor proces.

RJEŠENJE: hvataljke za sendvič panele

 

  • Cijena: 1300 €

Hvataljke za sendvič panele

 

  • Paneli se lako transportiraju
  • Brzo se ugrađuju
  • Mogu se odmah postaviti na svoja krajnja mjesta
  • Kraći paneli (do 6m) mogu se sa sigurnošću dizati samo s jednom hvataljkom