szállítószalag

ELEMENTI

SLIKA

IME PROIZVODA

DIMENZIJE

KOLIČINA (KOM)

DECKMAN P20 NOSAČ

265 cm

450 cm

39

18

DECKMAN
OPLATNA PLOČA

2000 x 500 x 27 mm

60

POCINČANA DECKMAN
KRIŽNA GLAVA

30

POCINČANA DECKMAN POTPORNA NOGA

18

POCINČANI DECKMAN PODUPIRAČ

175 – 300 cm

30

Jeste li zainteresirani za DECKMAN OPLATNI SUSTAV? Imate li pitanja?

DECKMAN P20 NOSAČ

fatarto

265 cm: 39 kom
450 cm: 18 kom

DECKMAN OPLATNA PLOČA

zsalutabla

2000 x 500 x 27 mm:
60 kom

POCINČANA DECKMAN
KRIŽNA GLAVA

koronafej

30 kom

POCINČANI DECKMAN
PODUPIRAČ

tamaszlab

18 kom

POCINČANA DECKMAN PODUPIRAČ

fodemtamasz

170 – 300 cm:
30 kom

Jeste li zainteresirani za DECKMAN OPLATNI SUSTAV? Imate li pitanja?