szállítószalag

ELEMENTI

SLIKA

IME PROIZVODA

DIMENZIJE

KOLIČINA (KOM)

DECKMAN P20 NOSAČ

265 cm

330 cm

26

6

DECKMAN
OPLATNA PLOČA

2000 x 500 x 27 mm

30

POCINČANA DECKMAN
KRIŽNA GLAVA

15

POCINČANA DECKMAN POTPORNA NOGA

9

POCINČANI DECKMAN PODUPIRAČ

175 – 300 cm

15

Jeste li zainteresirani za DECKMAN OPLATNI SUSTAV? Imate li pitanja?

DECKMAN P20 NOSAČ

fatarto

265 cm: 26 kom
330 cm: 6 kom

DECKMAN OPLATNA PLOČA

zsalutabla

2000 x 500 x 27 mm:
30 kom

POCINČANA DECKMAN KRIŽNA GLAVA

koronafej

15 kom

POCINČANA DECKMAN POTPORNA NOGA

tamaszlab

9 kom

POCINČANI DECKMAN
PODUPIRAČ

fodemtamasz

170 – 300 cm:
15 kom

Jeste li zainteresirani za DECKMAN OPLATNI SUSTAV? Imate li pitanja?